Stichting Bondgenoot Projecten

Stichting Bondgenoot Projecten staat voor

het scheppen van betere levens- en toekomstvoorwaarden voor arme jongeren en gezinnen in Indonesië door:
a. de netto opbrengst van de verkoop van boeken, kaarten, kalenders en wereldmuziek aan wereldwinkels voor dit doel ter beschikking te stellen en
b. het bevorderen van eerlijke handel en voorlichting over de derde wereldproblematiek.

het belangeloos begeleiden en adviseren van onderwijs- en sociale projecten in Indonesië.

Wilt u ook klant of exposant worden?