Disclaimer

hier kunt u de disclaimer van FairPlaza nalezen. Mocht u vragen hebben dan kunt u contact met ons opnemen of mail naar info@fairplaza.nl

Toegang tot en gebruik van de FairPlaza Website is onderworpen aan de Algemene Voorwaarden. Door contact te leggen en online te winkelen op deze website stemt u in met deze voorwaarden.De FairPlaza website en alle informatie, beelden, logo´s, iconen, diensten en producten (hierna te noemen: “de Informatie”) worden geopenbaard op basis van bij de beheerder van de FairPlaza Website bekende gegevens.

FairPlaza kan niet instaan, en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de juistheid, betrouwbaarheid en compleetheid van de Informatie, noch of de Informatie geschikt is voor een bepaald doel.

FairPlaza kan eveneens niet garanderen en aanvaardt geen aansprakelijkheid dat de FairPlaza Website en de voor de site gebruikte servers vrij zijn van computervirussen.

FairPlaza behoudt zich het recht voor om de FairPlaza Website te allen tijde te wijzigen, aan te vullen, te corrigeren en eventueel te beëindigen.

FairPlaza sluit elke aansprakelijkheid uit voor elke vorm van directe of indirecte schade die voortvloeit uit het (al dan niet succesvol) contact leggen en gebruiken van de FairPlaza Website of voor schade die voortvloeit uit de Informatie en de inhoud van de FairPlaza Website.

De FairPlaza Website bevat links en verwijzingen naar andere websites. Voor de inhoud van deze andere websites draagt FairPlaza geen verantwoordelijkheid.

FairPlaza of haar licentiegevers zijn eigenaar van de Informatie, welk eigendomsrecht internationaal wordt beschermd door wetten en regels. De Informatie mag uitsluitend voor persoonlijke, niet commerciële toepassingen worden gebruikt.

De Nederlands Wetgeving ten aanzien van de Privacy Bescherming is van toepassing. Ook overigens is Nederlands recht van toepassing op de FairPlaza Website. Eventuele geschillen kunnen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het Arrondissement Utrecht. De registratie is aangemeld bij de Registratiekamer te Rotterdam.

[ultimate_gdpr_terms_accept]